Vindruve kullen / Grape litter

Proud parents of the litter is...

Vindruvekullens föräldrar
SUCH NORDUV-02 Meet MyOwn Seadra SphII "Seadra" x Legends StarN Angel Sanctuary "Teddy" en amerikansk import boende i Tyskland./

Grape litters parents
SUCH NORDUV-02 Meet MyOwn Seadra SphII x Legends StarN Angel Sanctuary "Teddy", an American import living in Germany.


Meet MyOwn Tempranillo "Temper"

Född: 081126
Färg: Röd och Vit
Ögon: Bärnsten
Svans: Lång
Tänder: Fullständigt saxbett
Höjd:
HD: A
ED: UA
Ögonlyst: 090116 UA
MDR1: +/+ (by parents)
Excellent, 3 CK, 1 CERT, 1 BIR
1:a pris lydnadsklass I
Uppflyttad högre klass spår
Genomfört MH

Ägare: Kristina Sjödin, Alnö

Stamtavla

Kolla in "Tempers" & SUCH KORAD Meet MyOwn "Aldo" på deras egna hemsida!

Born: 26th of November 2008
Colour: Red Bi

Eyes: Amber
Tail: Long
Teeth: Complete scissor bite
Height:
Hips: A (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: 090116 Normal
MDR1: +/+ (by parents)
Excellent, 3 CC, 1 Certificate, 1 BOB
First price obedience class I
Advance to third class tracking
Mental profiled

Owner: Kristina Sjödin, Alnö

Pedigree

Visit Tempers own website & their SUCH KORAD Meet MyOwn Aldo Montano SphII SökhIII

SE VCH Meet MyOwn Chardonnay "Kanel"

Född: 081126
Färg: Röd och Vit
Ögon: Bärnsten
Svans: Lång
Tänder: Fullständigt saxbett
Höjd: 51 cm
HD: A
ED: UA
Ögonlyst: 111015 UA
MDR1: +/+ (by parents)
DNA HSF4: Fri
DNA CEA: Fri
DNA CH: Fri
1 CK
Excellent, 1 reserv Cert
Uppflyttad lägre klass spår
SE VCH (Svensk Viltspårschampion) m HP
Genomfört MH

Ägare: Meet MyOwn

Stamtavla

Born: 26th of November 2008
Colour: Red Bi

Eyes: Amber
Tail: Long
Teeth: Complete scissor bite
Height: 51 cm
Hips: A (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: 111015 Normal
MDR1: +/+ (by parents)
DNA HSF4: Free
DNA CEA: Free
DNA CH: Free
1 CC
Excellent, 1 reserv Cert
Advance to second class tracking
SV VCH (Swedish Wild Tracking Champion) with HP (Honour-price)
Mental profiled

Owner: Meet MyOwn

Pedigree

Meet MyOwn Rivaner "Ego"

Född: 081126
Färg: Svart trefärgad
Ögon: Bruna
Svans: Lång
Tänder: Fullständigt saxbett
Höjd:
HD:
ED:
Ögonlyst: 090116 UA
MDR1: +/+ (by parents)
CK
Genomfört MH

Ägare: Anna Ångström, Östesund där han bor tillsammans med LPI Meet MyOwn Maple Heart

Stamtavla

Born: 26th of November 2008
Colour: Black tri

Eyes: Brown
Tail: Long
Teeth: Complete scissor bite
Height:
Hips:
Elbows:
Eye check: 090116 Normal
MDR1: +/+ (by parents)
CK
Mental profiled

Owner: Anna Ångström, Östersund where he lives with LPI Meet MyOwn Maple Heart

Pedigree

LPI LPII RLD N Meet MyOwn Regent "Lion"

Född: 081126
Färg: Red merle och Vit
Ögon: Bärnsten
Svans: Lång
Tänder: Fullständigt saxbett
Höjd:
HD: A
ED: UA
Ögonlyst: 090116 UA
MDR1: +/+ (by parents)
LPI (187p, 197p, 196p)
Klubbmästare lydnkl I
LPII (196,5p)
Klubbmästare, lydnadsklass III
1:a pris elitklass lydnad
Attis vandringspris
Uppflyttad lägre klass spår
Årets Aussie 3:e plac lydnad 2011
Årets lydnadshund Sundsvalls BK 2011
Årets allround hund 2011 Sundsvalls BK
Fortsättningsklass rallylydnad, 97 poäng


Genomfört MH

Ägare: Ann-Chatrine Lilja, Sundsvall

Stamtavla

Lion har tillsammans med sin moster LPI LPII Meet MyOwn Jubilee Diamond SphII SökhI en egen hemsida, gör ett besök!

Born: 26th of November 2008
Colour: Red merle and white
Eyes: Amber
Tail: Long
Teeth: Complete scissor bite
Height:
Hips: A (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: 090116 Normal
MDR1: +/+ (by parents)
LPI (3 first price obedience class I with 187, 197 and 196 points)
Clubmaster obedience classs I
LPII (3 first price obedience class II (196,5p)
Club master, obedience class III
1st price elite level obedience
Attis price
Advance to second class tracking
2011 year's Aussie obedience 2011, 3rd place
2011 year's obedience Aussie Sundsvalls BK, 1st place
Rally obedience 97 points

Mental profiled

Owner: Ann-Chatrine Lilja, Sundsvall

Pedigree

Lion has his own website togehter with his aunt LPI LPII Meet MyOwn Jubilee Diamond SphII SökhI

LPI LPII Meet MyOwn Corvina Veronese "Luna"

Född: 081126
Färg: Blue merle och vit
Ögon: Bruna
Svans: Lång
Tänder: Fullständigt saxbett
Höjd:
HD: A
ED: UA
Ögonlyst: 110331 UA
MDR1: +/+ (by parents)
Agilityklass III
Hoppklass III
LPI
LPII
CERT, CACIB, BIM
Uppflytt lägre klass spår
Genomfört MH

Ägare: Minna Illonen, Torsåker

Stamtavla

Luna har en egen websida tillsammans med sina Pinschrar, gör ett besök!

Born: 26th of November 2008
Colour: Blue merle and white
Eyes: Brown
Tail: Long
Teeth: Complete scissor bite
Height:
Hips: A (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: 31st of March 2011 Normal
MDR1: +/+ (by parents)
Aagilityclass III
Jumpclass III
LPI (3 first price obedience class I)
LPII (3 first price obedience class II)
CC, CACIB, BOO
Advance to second class tracking
Mental profiled

Owner: Minna Illonen, Torsåker

Pedigree

Luna has her own webbsite!

Se mer foton på valparna 7 veckor mm /See more photos of the puppies 7 week etc

All one week...
All one day...

Vindruve kullen / Grape litter

Resultatet efter en vecka i Tyskland vart denna vackra underbara kull! De små druvorna tittade den 26 November 2008. Jag börjar med att rikta ett STORT TACK till Gunilla (Tjejernas Kennel – Schäfer) som var sååå vänlig och följde med mig på min långa resa. Du vet att ditt sällskap betydde mycket för mig och vi har haft fantastiska dagar på vägarna.

Teddy är en importerad Red Bi hane som bor tillsammans med Jasmin hennes familj och en hel flock med hundar, några katter vid deras vingård i Tyskland. Han är från Hall of Fame kenneln Legends i New Mexico USA, co uppfödd med deras dotters kennel StarN (snart Hall of Fame). För mig en kennel som verkligen har en versatility uppfödning med en känsla och skicklighet för arbetande, sunda, trevligt tempererade hundar med vall-/arbetsinstinkt och vilja.

Teddy, vilken kille! Till och med Schäfer-Gunilla lyckades han charma så stort att hon var villig att ta med honom hem till Sverige ;o) och vem skulle motstått det?

Han har en bra samarbetsförmåga och en hög ”will to please” och han arbetar med en stor entusiasm. Jasmin tränar honom i agility och flyball. En fullt koncentrerad kille och han har inga problem att tyst ligga ner och vänta på sin tur medans andra hundar arbetar, inte ett ljud hörs från honom. Han ligger bara och studerar de andra hundarna och väntar på sin tur. Vilket han är van vid då Jasmin lite nu och då tar emot hundar och deras förare för träning. Han har den berömda för Aussien, av och på knappen.

Teddy älskar människor, inte minst barn. Jasmin brukar ibland ha kurser på sin hundskola och då är Teddy alltid delaktig. Han har heller inga problem med andra hundar och hanar, han är vänlig och vill gärna leka. Han har ett stort självförtroende och är en trygg individ.

Han är en ganska liten kille på 51 cm och 20 kilo, frågar ni mig skulle jag nog ändå gissa att han är ett par centimeter till. En korrekt kropp med trevlig struktur, otroligt atletisk, missar sällan en kastad tennisboll i luften, vilket är hans favorit. Han har ett fullständigt saxbett, A på höfterna, fria armbågar och skuldror, likaså hans ögon.

Förutom sina dagar på farmen tillsammans med allt vad det innebär gillar han att följa med Jasmins pojkvän ut på löprundor, alltid lös, väldigt enkel observant och lydig. Han har en härlig attityd och är med på allt.

Han en kille som är säker i sig själv och bryr sig inte om olika typer av miljöer, höga ljud mm och han är skottfast. Tyvärr är han inte utställd något i Tyskland eftersom han är kuperad och det ej är tillåtet att ställa kuperade hundar i Tyskland. Han är född med lång svans men kuperad.

Tack Jasmin med familj för er gästvänlighet och dagarna vi fick tillsammans.

Nedan följer lite fakta om ”Teddy”
* Född 4 november, 2006
* Född med lång svans, kuperad
* Höfter A2
* Armbågar normala
* Skuldror normala
* Ögon UA
* MDR1: +/+
* Höjd: 51 cm
* Vikt: 20 kilo

En kull i Aussiens alla kulörer förväntas.

Se mer foton av "Teddy" och kullen här. /

Now we have been in Germany a week, Seadra is mated so now we hope for some Wine grapes in the end of November. I start wit a HUGE THANKS to Gunilla (Tjejernas kennel – German Shepherd) who was so friendly following me on my long trip. You know your company meant a lot to me and we had fantastic days on the road.

Teddy is a US imported red bi male living with Jasmin, her family and a whole pack of dogs, some cats also at their whine yard farm in Germany. Hi is from the Hall of Fame kennel Legends located in New Mexico USA, cobreeding with their daughters kennel StarN (close to earning the Hall of Fame). A for me, kennel who has really a versatility breed, feeling for the working ability, soundness, nice and temperament dogs with herding and working instinct etc.

Teddy, what a guy! He even charmed “German Shepherd-Gunilla” so big so she was willing to take him to Sweden ;o) and who had resist that?

THe has a high will to please and he’s a great enthusiastic worker. Jasmin do Agility and Flyball with him. A full concentrated male who has no problem to quiet lie down and wait while the other dogs work, not a sound from him. He just looks what the others are doing and wait for his turn. He is used to wait because of Jasmin have dog courses now and then. He has the talked about Aussie off and on button.

Teddy loves people, not in the least children. Jasmin has sometimes courses at her dog school where she teaches children about the dogs, and then Teddy are involved. He has no problem with other dogs or males either, he is friendly and wants to play. Still he has a huge self-confidence and a secure individual.

He is a pretty small male for about 51 cm and 20 kilo, if you ask me I would guess he’s a couple of centimeters more. A real correct body with nice structure, great athletic almost never missed a thrown tennis ball jumping up in the air, who is his favorite. He has full dentition scissor bite, hips are excellent and his elbows and shoulder are free, so his eyes.

BBesides spending his days at the farm with the other dogs he likes go with Jasmins boyfriend on a run, always without leach, very easy, observant and obedient. He has a likes to do it all attitude.

He doesn’t care about different kind of environments, like high sounds etc and he is shoot firm. Unfortunately he is not showed in Germany because of the law that it’s not allowed to docked dogs. And he is that, born with long tail but docked.

Thanks Jasmin with family for your hospitable and the days we did get together.

Below follow some facts of "Teddy".
* Born 4 November 2006
* Born with full tail, docked
* Hips A2 (Excellent)
* Elbows normal
* OCD normal (shoulder)
* Eyes clear
* MDR1: +/+
* heigh: 51 cm
* weight: 20 kilo

A litter in the Aussies all colors expect.

See more pictures of "Teddy" and the litter here.