Malpaso's Timber of Los Suenos DNA-VP "Timber"

Född: 050422
Färg: Svart och vit
Ögon: Bruna
Svans: Kuperad, född m lång svans
Höjd: 53 cm
HD: Excellent
AD: Normal
Ögonlyst: 091010 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal)
DNA testad (Optigen, USA) mot ärftlig CEA/PRA, helt fri, han kan aldrig ge CEA/PRA till avkommor el utveckla det själv.
AKC, ASCA, SKK registrerad
Gf MH
Gdk appell spår
1:a pris öppen klass
2:a pris lydnkl II

Stamtavla

Born: 22nd of April 2005
Colour: Black Bi
Eyes: Brown
Tail: Docked, born with long tail
Height: 53 cm
Hips: Excellent
Elbows: Normal
Eye check: 10th of October 2009 clear
Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
DNA-tested by Optigen, US for CEA/PRA - CLEAR of the hereditary CEA/PRA mutation, and he will neither develop the form of CEA/PRA that is associated with this mutation, nor pass a copy of the CEA/PRA mutation to any of its offspring.

AKC, ASCA, SKK registres

Mental Profiled
Approved first class tracking
1st price conformation show
2nd price obedience class II

Pedigree


Tillbaka till våra hundar / Back to our dogs