Våra hundar / Our dogs

Tikar / Females
SE VCH Meet MyOwn Chardonnay "Kanel"

Kanel

Född: 081126
Färg: Röd och vit
Ögon: Bärnsten
NBT 1/3 svans
Höjd: 51 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: 111016 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal)
DNA PRA: Fri by Optigen
DNA CEA: Fri by Optigen
DNA CH: Fri by Optigen
HSF4: Fri DNA-testad (Animal Health Trust, England) mot ärftlig
katarakt, hon kan aldrig ge de vanligaste formerna av katarakt till avkommor el utveckla den själv.
Reserv-cert
CK, unghundsklass utställning
Excellent
Uppflyttad lägre klass spår
SE VCH (Svensk Viltspårschampion) med HP viltspår

Gf MH

Stamtavla

Born: 26th of November 2008
Colour: Red bi
Eyes: Amber
NBT 1/3 tail
Height: 51 cm
Hips: A/A, (Excellent)
Elbows: UA (Normal)
Eye check: 15th of October 2011 clear

Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
DNA PRA: Free by Optigen
DNA CEA: Free by Optigen
DNA CH: Free by Optigen
HSF4: Clear DNA-tested by Animal Health Trust, UK for Hereditary Cataract - CLEAR of the hereditary cataract mutation, and she will neither develop the form of HC that is associated with this mutation, nor pass a copy of the HC mutation to any of its offspring.
Reserv-cc
CK, Young class conformation
Excellent
Advance to second level tracking
SV VCH (Swedish Wild Tracking Champion) with HP (Honour-price)
Mental Profiled

Pedigree

Mer foton på Kanel /
More photos of Kanel
7 veckorsfoton på valparna ur Vindruvekullen /
8 weeks photos of the puppies from Grapelitter
Meet MyOwn Excellence Chili "Chili"

Chili 7 week

Född: 120429
Färg: Red merle vit och tan
Ögon: Bärnsten
Svans: Lång
Höjd: 51 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: 170317 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal genom föräldrarna)
DNA PRA: Fri genom föräldrarna
DNA CEA: Fri genom föräldrarna
DNA CH: Fri genom föräldrarna
DNA DM: Normal, fri
HSF4: Fri genom föräldrarna Fri DNA-testad (Animal Health Trust, England) mot ärftlig
katarakt, hon kan aldrig ge de vanligaste formerna av katarakt till avkommor el utveckla den själv.

Stamtavla

Born: 29th of April 2012
Colour: Red merle with and copper
Eyes: Amber
Tail: Long
Heigh: 51 cm
Hips: A/A (Excellent)
Elbows: UA (Normal)
Eye check: 17th of March 2017 clear

Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ Free by parents
DNA PRA: Free by parents
DNA CEA: Free by parents
DNA CH: Free by parents

DM: Normal, free
HSF4:
Free by parents Clear DNA-tested by Animal Health Trust, UK for Hereditary Cataract - CLEAR of the hereditary cataract mutation, and she will neither develop the form of HC that is associated with this mutation, nor pass a copy of the HC mutation to any of its offspring.

Pedigree

Galaxy Ace Of Bull's Angel "Ice"

Ice

Född: 121112
Färg: Blue merle vit och tan
Ögon: h. brun/blå h. brun
Svans: NBT
Höjd: 52 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: 1602 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/-
DNA PRA: Fri by Optigen
DNA CEA: Fri by Optigen
DNA CH: Fri by Optigen
HSF4: fri mot ärftlig
katarakt, hon kan aldrig ge de vanligaste formerna av katarakt till avkommor el utveckla den själv.

Stamtavla

Born: 12th of November 2012
Colour: Blue merle with and copper
Eyes: right brown/blue, left brown
Tail: NBT
Heigh: 52 cm
Hips: A/A (Excellent)
Elbows: UA (Normal)
Eye check: 2016 clear

Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/-
DNA PRA: Free by Optigen
DNA CEA: Free by Optigen
DNA CH: Free by Optigen
HSF4: Clear DNA-tested by Animal Health Trust, UK for Hereditary Cataract - CLEAR of the hereditary cataract mutation, and she will neither develop the form of HC that is associated with this mutation, nor pass a copy of the HC mutation to any of its offspring.

Pedigree


Östra Greda Meet MyOwn Phoenix "Phoenix"

Phoenix

Född: 160122
Färg: Red merle vit och tan
Ögon: Blå
Svans: 1/2 svans
Höjd: 47 cm
HD:
AD:
Ögonlyst:
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal genom föräldrarna)
DNA PRA: Fri genom föräldrarna
DNA CEA: Fri genom föräldrarna
HSF4: Fri genom föräldrarna
BIR valp m HP, SKK int (inoff)

Ägare: Meet MyOwn - fodervärd Susanne Jaczewski

Stamtavla

Born: 22th of January 2016
Colour: Red merle with and copper
Eyes: Blue
Tail: 1/2 tail
Heigh: 47 cm
Hips:
Elbows:
Eye check:

Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ Free by parents
DNA PRA: Free by parents
DNA CEA: Free by parents

HSF4:
Free by parents
BOB puppy w HP, SKK international (inoff)

Owner: Meet MyOwn - lives with Susanne Jaczewski

Pedigree

Hanar / Males
Meet MyOwn Icy Diamond "Diam"
Go to Diam's own site
Diam...
the King...

Född: 070131
Färg: Svart och vit
Ögon: Blå
Svans: Lång
Höjd: 53 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: 111015 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal)
DNA PRA: Fri by Optigen
DNA CEA: Fri by Optigen
DNA CH: Fri by Optigen
DNA HSF4: Fri (Animal Health Trust, England)

2 HP, 2 BIR, 1 BIS-4 valp
1:a pris öppen klass utställning
Korningens exteriörbeskrivnings del
Uppflyttad lägre klass spår
1:a pris lydnadsklass I
Gf MH

Stamtavla

Born: 31st of January 2007
Colour: Black Bi
Eyes: Blue
Tail: Long
Height: 53 cm
Hips: A/A (Excellent)
Elbows: UA (Normal)
Eye check: 15th of March 2015 clear
Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
DNA PRA: Free by Optigen
DNA CEA: Free by Optigen
DNA CH: Free by Optigen
DNA HSF4: Clear by Animal Health Trust, UK
2 HP, 2 BIR, 1 BIS-4 puppy
1st price adult class - show
Swedish Mental test exterior description
Advance to second level tracking
First price obedience class I
Mental Profiled

Pedigree

Mer foton på Diam /
More photos of Diam
LPI Meet MyOwn Sherwood Ranger "Arn"

Född: 060123
Färg: Svart vit och tan
Ögon: Bruna
Svans: Lång svans
Höjd: 52 cm
HD: A
AD: UA
Ögonlyst: UA
Saxbett / Full tandstatus
1:a pris utställning, 2 HP, 2 BIR-valp
Uppflyttad hopp II agility
Uppflyttad lägre klass spår
LPI
1:a pris lydnkl III
Gf MH

Stamtavla

Ägare: Roland Häggblad

Born: 23rd of January 2006
Colour: Black tri
Eyes: Brown
Tail: Long tail
Height: 52 cm
Hips: A (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: clear
Scissorbite / Full dentition
1st price conformation show, 2 HP, 2 BOB-puppy
Advance too class II jump class agility
Advance to second class tracking
LPI (3 1st price class I obedience)
1st price obedience class III
Mental Profiled

Pedigree

Owner: Roland Häggblad

Loved angels - gone - But never forgotten...
SUCH Korad Skogstrollet's 2 Tempo Taifun SHPIII "Flizan"

Född: 990227
Färg: Blue Merle w/c
Ögon: v. brun/blå h. bärnsten
NBT
Höjd: 51 cm
HD:A/A
AD: UA
Ögonlyst: 101218 UA
Saxbett / Full tandstatus
Gdk MH m skott
Gdk SBK-1 Räddning
Certpoäng, Gdk elit klass spår
1:a pris lydnkl. II
SUCH
KORAD +222, +3

Flizans stamtavla

Born: 990227
Colour: Blue Merle w/c
Eyes: left. brown/blue, right amber
NBT
Height: 51 cm
Hips: grad A/A (Excellent)
Elbows: UA (Normal)
Eye check: 18th of December 2010 Clear
Scissorbite / Full dentition
Mental profiled
Approve SBK-1 Rescue Search
Certificate points, Elite level tracking
First price obedience class II
Swedish conformation champion
KORAD +222, +3 (Mental test)

Flizans pedigree

SUCH NORDUV-02 Meet MyOwn Seadra SphI
Go to Seadras site!
Seadra
6 year

Född: 010323
Färg: Blue Merle w/c
Ögon: Bruna
NBT
Höjd: 51,5 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: årligen senast 080924 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal)
HSF4: Fri DNA fri genom sina barn mot ärftlig
katarakt, hon kan aldrig ge de vanligaste formerna av katarakt till avkommor el utveckla den själv.
Uppfl högre klass spår
SUCH
Nordisk Unghundsvinnare 2002
Gf MH
1:a pris lydnkl. I

Stamtavla

Born: 010323
Colour: Blue Merle w/c
Eyes: brown
NBT
Height: 51,5 cm
Hips: A/A, (Excellent)
Elbows: UA, (Normal)
Eye check: yearly last time 24th fo September 2008
clear
Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
HSF4: Clear DNA free for Hereditary Cataract - CLEAR of the hereditary cataract mutation throw her puppies, and she will neither develop the form of HC that is associated with this mutation, nor pass a copy of the HC mutation to any of its offspring.
Advanced higher class tracking
SUCH (Swedish Conformation Shampion)
3 HP, 2 BOB, 1 BOO, BIS-3 puppie
3 Certificate, 2 CK, 2 BOO, BIS-2
Nordic Young Dog Winner 2002
Mental Profiled
First price obedience class I

Pedigree

Malpaso's Timber of Los Suenos "Timber" DNA-VP

Född: 050422
Färg: Svart och vit
Ögon: Bruna
Svans: Född m lång svans, kuperad
Höjd: 53 cm
HD: A1
AD: UA
Ögonlyst: 101002 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+ (normal)
DNA testad (Optigen, USA) mot ärftlig CEA/PRA - fri
AKC, ASCA, SKK registrerad
Gf MH
Gdk appell spår
1:a pris öppen klass
2:a pris lydnadsklass II
CERT Mästraklass - Rally Lydnad

Stamtavla

Ägare: Meet MyOwn - Camilla Dahlberg, Johanna Basth

Uppfödare: Malpaso's Hall of Fame kennel, Oregon, USA

Born: 22nd of April 2005
Colour: Black Bi
Eyes: Brown
Tail: Born with long tail, docked
Height: 53 cm
Hips: A1 (Excellent)
Elbows: Normal
Eye check: 2nd of October 2010 clear
Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
DNA-tested by Optigen, US for CEA/PRA - CLEAR
AKC, ASCA, SKK registres
Mental Profiled
Approved first class tracking
1st price conformation show
2nd price obedience class II
CC Masterclass - Rally Obedience

Pedigree

Owner: Meet MyOwn - Camilla Dahlberg, Johanna Basth

Breeder: Malpaso's Hall of Fame Kennel, Oregon, USA