Mentalbeskrivning Pokémonkullen / Mental profile Pokémonlitter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Seadra Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Fox, Indi, Oddish, Flizan, Zacki

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
Zappa

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Oddish, Zappa
Följer med hela sträckan. Neutral. Seadra, Fox, Zacki Följer med villigt. Engagerar sig.
Indi, Flizan
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Oddish
Accepterar/ är neutral.
Fox
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Seadra, Indi, Flizan, Zacki Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende. Zappa
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Oddish, Flizan
Leker aktivt, startar snabbt.
Seadra, Indi, Fox, Zacki, Zappa
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Seadra, Indi, Fox, Oddish, Flizan
Griper direkt med hela munnen.
Zacki, Zappa .
Griper direkt, hugger föremålen
2 c LEK 1 Dragkamp Biter ej.
Indi
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Oddish, Flizan Biter- drar emot, släpper, tar om. Seadra, Fox, Zacki, Zappa Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej. Oddish 1, Flizan 1* Startar men avbryter.
Flizan 2*, Zacki 2
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Indi, 1 Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Seadra 1,2 Fox 1,2, Indi 2, Oddish 4, Zacki 1, Zappa 1, 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram.
Oddish 1, Flizan 1, 2*, Zacki 2
Griper ej, nosar på föremålet. Seadra 1, Indi 1, Oddish 2, Zacki 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Fox 1, 2, Seadra 2, Indi 2, Zappa 1, 2

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Flizan, Zacki Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Seadra, Fox
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa.
Indi, Zappa
Är orolig, växlar snabbt aktivitet. Oddish
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Fox, Flizan, Zacki Intresserad, följer fog. utan avbrott. Seadra, Indi, Oddish Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Zappa Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar. Fox, Zacki Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Seadra, Zappa Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Indi, Flizan
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Oddish
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad.
Indi, Oddish, Flizan
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Fox
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Seadra, Zappa Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Zacki
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Indi, Oddish, Flizan
Leker ej men visar intresse. Seadra, Fox Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Zacki
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Zappa
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.
Indi, Oddish, Flizan
Blir aktiv men avbryter Är aktiv med. fig när denne är aktiv.
Seadra, Fox
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.
Zacki, Zappa
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Fox, Oddish, Zacki, Zappa
Flyr högst 5 meter. Seadra, Flizan Flyr mer än 5 meter. Indi
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden: Fox Visar enstaka hotbeteenden. Seadra, Indi, Flizan, Zacki Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Oddish, Zappa
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Oddish Går fram när föraren sitter på huk och talar till overall-en lockar på hunden.
Seadra, Indi, Fox, Flizan, Zappa
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Zacki
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Seadra, Fox, Oddish, Zappa Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Flizan, Zacki Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Indi Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Indi Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Fox, Flizan, Zacki
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Seadra, Oddish
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Zappa Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.
Zacki
Hukar sig och stannar.
Fox, Zappa
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Seadra, Oddish
Flyr högst 5 meter.
Flizan
Flyr mer än fem meter. Indi
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Indi
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.
Flizan
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Seadra, Oddish Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.
Fox, Zacki, Zappa
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Seadra, Fox, Oddish, Flizan, Zacki Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Zappa Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Indi Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Fox, Zacki Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällaan vid ett tillfälle. Seadra, Oddish, Flizan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Indi, Zappa
Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Zacki

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Seadra, Indi, Fox, Oddish, Flizan, Zappa

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Fox, Oddish, Flizan, Zacki, Zappa
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Seadra, Indi
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll.
Seadra, Fox
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Indi, Zappa
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Oddish, Flizan, Zacki
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Indi, Oddish, Flizan, Zacki Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden.
Seadra, Fox
Går fram till spöket när fö. står bredvid. Zappa Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan.
Oddish
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Seadra, Flizan
Tar kontakt själv. Balanserad.
Indi, Fox, Zappa
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla. Zacki
9 a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Indi, Oddish Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Seadra, Fox, Flizan
Leker aktivt- startar snabbt.
Zacki, Zappa
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej.
Fox
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Indi, Oddish, Flizan
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Zacki
Griper direkt med hela munnen.
Seadra, Zappa
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Zappa
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet. Oddish, Flizan Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet.
Seadra, Fox, Zacki
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Indi
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott

Tillbaka till Pokémonkullen / Back to Pokémonlitter