Mentalbeskrivning Diamantkullen /
Mental profile Diamond litter

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT- Hälsning Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar eller drar sig undan
Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Diam, Excel, Zanto, Hope, Lycka, Magic

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1 b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka
Excel
Följer med motvilligt. strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet.
Följer med hela sträckan. Neutral. Hope, Magic Följer med villigt. Engagerar sig. Diam, Zanto, Lycka Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c KONTAKT Hantering Avvisar, morrar/och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med föraren.
Accepterar/ är neutral.
Diam, Excel, Hope, Lycka, Magic
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende. Zanto

2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv. Diam
Leker aktivt, startar snabbt. Excel, Zanto, Hope, Lycka, Magic Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Diam, Excel, Lycka Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Zanto Griper direkt med hela munnen. Hope, Magic Griper direkt, hugger föremålen.
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej.
Diam, Excel,
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Zanto, Hope, Lycka Biter- drar emot, släpper, tar om. Magic Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3 a JAKT Förföljande *Två ggr Startar ej.
Hope 1
Startar men avbryter. Hope 2 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Diam 2, Excel 2
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet. Diam 1, Excel 1, Zanto 1,2, Lycka 1,2, Magic 1,2 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT Gripande *Två ggr Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Excel 2, Hope 1,2, Magic 2 Griper ej, nosar på föremålet.
Diam 1,2, Zanto 2, Magic 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Excel 1,Zanto 1, Lycka 1

Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek. Lycka 2
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Lycka
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Diam
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosa. Excel, Zanto, Hope, Magic Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5 a AVST.LEK Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Diam Intresserad, följer fig. utan avbrott. Excel, Zanto, Hope, Lycka, Magic
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5 b AVST.LEK Hot/aggr Inga skall eller morrningar.
Diam, Zanto, Lycka, Magic
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Excel, Hope
Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.

Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c ASVT.LEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Ointresserad.
Excel, Magic
Går fram när fig. pratar och bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden.
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och/eller tidsfördröjning. Zanto Går fram direkt till fig. utan hjälp. Diam, Hope, Lycka
5 d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.
Diam, Excel, Magic
Leker ej men visar intresse. Zanto, Hope, Lycka
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Excel, Magic Blir aktiv men avbryter. Diam, Hope, Lycka Är aktiv med. fig när denne är aktiv. Zanto
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Zanto Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Hope, Lycka
Flyr högst 5 meter.
Diam, Excel
Flyr mer än 5 meter. Magic
6 b ÖVERRASKN Hot/ aggr Visar inga hotbeteenden. Lycka Visar enstaka hotbeteenden.
Diam,
Excel, Zanto, Hope, Magic
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Magic Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden.
Diam, Excel
Går fram till overall-en när föraren står Bredvid.
Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet. Zanto Går fram till overallen utan hjälp Hope, Lycka
6 d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undan-manöver. Excel, Lycka
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Zanto, Hope Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Diam Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Magic Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen.
Diam, Hope, Magic
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Excel, Zanto
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Lycka
Biter i/lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar Magic
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Diam, Excel, Zanto, Hope, Lycka
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än fem meter.
7 b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.
Diam
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
Går fram till skramlet utan hjälp. Excel, Zanto, Hope, Lycka, Magic
7 c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Inga tempo- förändringar eller undanmanöver. Excel, Zanto, Hope , Lycka Liten båge eller liten tempo växl. el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge alt. tempoväxl. vid 1: a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Diam, Magic Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Diam, Zanto, Hope, Lycka Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Excel, Magic Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a SPÖKEN Hot/aggr Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Diam, Excel, Zanto, Magic

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Hope, Lycka

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroller, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Exce., Lycka
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Diam, Zanto, Hope, Magic
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c SPÖKEN rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.
Uppeh. sig i huvud sak framför el. bredvid föraren Någon avstånds-reglering Excel, Lycka
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyk-tstart och kontroll. Hope Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Diam, Zanto, Magic
8 d SPÖKEN nyfikenhet Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Zanto Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Diam, Hope, Magic Går fram till spöket när fö. står bredvid. Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Lycka
Går fram till spöket utan hjälp. Excel
8 e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Diam, Magic Tar kontakt själv. Balanserad. Excel
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla. Zanto, Hope, Lycka
9 a LEK 2 Leklust

Leker ej. Magic*

Leker ej men visar intresse. Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Diam, Zanto, Hope, Lycka
Leker aktivt- startar snabbt. Excel Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b LEK 2 Gripande Griper ej. Hope, Magic*
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Diam, Excel, Lycka Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Zanto Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Diam, Excel, Zanto, Hope, Lycka
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intr. mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Magic* Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/Föraren avstår skott.

Jag måste få skriva några rader om min Diam... ;o) Som ni ser så visar inte beskrivningen att Diam har någon social kamp, kan säga att han inte alls gillade den fleecetrasan dom hade, han tog den inte i sin mun! Ska lägga in en liten film om kampen vid skotten då man får ha en egen trasa... Skillnad då... Annars stack han iväg till Camilla och Ann-Chatrine i publiken så fort han fick chansen, söta galna pojken min då, hoppandes och skuttandes ;o)

* Enligt Sussi hade arrangören "glömt" kamptrasan vid klubbstugan vid sista leken och en i publiken fick låna ut sin egna fleecetrasa som Magic inte alls gillade. Sen vid skotten stod han och såg upp mot himlen då han är van vid att det kommer dummies vid skott, naturligt ville han inte leka mer heller då trasan inte var inbjudande. Jag har själv inte sett MH't ska jag tillägga. Men Sussi säger att han inte är skottberörd.

Tillbaka till Diamantkullen / Back to Diamond litter