Flizans fotoalbum

Flizan tränar brukslydnad, tung apport
Flizan "galoppar hemåt" med tunga apporten. / Flizan galloping back to me with the "heavy apport" (4 kilo)
Brukslydnad hopp, högre-elit
Går det fort... blir det suddigt..../When it goes fast... it gets a bit "cloudy"…

Här är det räddningshundsträningen som gäller
Flizan bråttomt ner för att undersöka om hon kan rädda något liv i källaren på en fabrik!!
Flizan in a hurry to see if there is any life she could rescue in the sellery on a facotoy!!

Skallmarkering på öppen figurant
Visst! En öppen figurant!
Sure! One "open" figurant!

Flizan i uppletanderutan.../ Flizan in "things search square"...

Flizan vallar... visst här ser det lite splittrat ut kanske, men Marie sa att det syntes vem hon brås på!! Här med Flizans "farmor" Marie Murphy. /Flizan herding… sure here it looks a bit splinter perhaps, but Marie told me who she "takes after" !! Here together with Flizans "Grandma", Marie Murphy.
Tillbaka till Flizans sida /
Back to Flizans site
Se Flizans valpar/ Photos of Flizans puppies
Se foton och protokoll från Flizans korning /
See photos and score from Flizans korning (Mental Profile)
Flizan foto sid 2 / Photos side 2