SUCH NORDUV-02 Meet MyOwn Seadra SphII


Seadra 6 year

Född: 010323
Färg: Blue Merle vit och tan
Ögon: Bruna
NBT
Höjd: 51,5 cm
HD: A/A
AD: UA
Ögonlyst: årligen senast 080924 UA
Saxbett / Full tandstatus
MDR1: +/+
DNA fri genom sina barn mot ärftlig
katarakt, hon kan aldrig ge de vanligaste formerna av katarakt till avkommor el utveckla den själv.
Uppflyttad högre klass spår
SUCH
Nordisk Unghundsvinnare 2002
Gf MH
1:a pris lydn kl I
Ägare: Meet MyOwn

Stamtavla

Born: 010323
Colour: Blue Merle w/c
Eyes: brown
NBT
Height: 51,5 cm
Hips: A/A, Excellent
Elbows: free
Eye check: yearly last time 24th of September 2008
free
Scissorbite / Full dentition
MDR1: +/+ (free)
DNA free for Hereditary Cataract - CLEAR of the hereditary cataract mutation throw her puppies, and she will neither develop the form of HC that is associated with this mutation, nor pass a copy of the HC mutation to any of its offspring.
Advanced third workingclass tracking
SUCH (Swedish Conformation Champion)
Nordic Young Dog Winner 2002
Mental Profiled
First price obedience class I
Owner: Meet MyOwn

Pedigree

Seadra tillbringar sina dagar här hemma tillsammans med mamma Flizan, mig (Annika), Anders, Maja och Minja. En mycket välkonstruerad, genomsnäll tokig vovve, älskar barn, vuxna och andra hundar. Familjens kvicksilver...

Här är bruden med mycket mycket spring i benen, allt går i 180. En självständig dam som tror att hon klarar sig mycket bra på alldeles egen hand. Hon har alltid nosen påkopplad rädd för att missa något. Ibland en riktig pina att vara ute med i skogen på "vanlig promenad" då hon vid varje gång jag ger klartecken att "gå iväg" drar iväg med allra högsta fart förstås... Om jag skulle ha henne något så när nära mig hela tiden var jag nog tvungen att kalla på henne var 5 sekund. Jag kan bara le åt henne ;o) Men det riktigt fina med Seadra är att när jag ger henne klartecken att arbeta i ex uppletanderutan, spåret, söket eller räddningen går hon in i varje moment till 100 % och riktar in sig helt på arbete. Hon har en enorm förmåga att sortera ut det uppdrag hon faktiskt får. En mycket rolig hund att arbeta med.

Seadra är duktig på spår, fast det går väldigt fort missar hon sällan en apport. Även om det går fort och hon helst galopperar i spårlinan är hon lätt att läsa, kanske för att man blivit ett "vant öga" vad gäller henne. Hon är uppflyttad till högre klass spår. Söket och räddningsträningen har det blivit mindre av, det är helt enkelt enklare att ge sig ut i skogen själv när man har tid. Räddningen har jag för tillfället lagt helt åt sidan, jag får se om jag "plockar upp" det i en framtida hund när jag har mer tid och barnen är större.

Vi har även Rapporttränat Seadra en del och det gillar hon verkligen. Tyst och fin på stationerna är hon och fullt koncentrerad när det gäller att ladda för en sträcka. Målinriktad som hon är och med mycket spring i benen är det synd att vi inte kommit ut på någon Rapporttävling... Kanske får hon haka på när Diam ska ut på banorna?!

När vi tidigare har tränat räddning har Seadra verkligen tyckt det varit super, i sin iver på att få komma iväg har hon gett mig ett och annan "krokodilbett" i näsan… det går lika fort det kan jag lova… och ont… en riktig gäddsax är vad hon är… På räddningen springer hon hela tiden kollar av alla utrymmen utan uppmaningar.

Uppletande är perfekt för Seadra då har en riktigt klar "målbild" av vad hon skall göra och som skjuten ur en kanon går hon ut 60 m, griper och lika fort tillbaka till mig!! KUL! Det ska bli riktigt kul att se om det håller i nu på Högre tävlingarna!

Nu kanske ni tror att hon är fullkomligt galen inomhus, men faktiskt inte. Där är hon kolugn och vi märker inte av henne mycket, älskar att ligga under sängen på kontoret. Men en uppgift har hon tagit på sig inomhus, när det plingar på dörren och då skäller hon högt och ljudligt… inte alltid men… lite irriterande för det "springer" väldigt mycket folk här då Anders är tränare i hockey och vi bor granne med ishallen så det är mycket lämnande och hämtande av nycklar mm. Men ska man komma fram först för att hälsa tycker hon att det är bästa sättet… lilla buffel…

En lydnadstävling i November 2003 har vi startat, i lydnadsklass I med hela 190p, hon är oxå mentalbeskriven och Svensk Utställningschampion.

Seadra fick sin första valpkull i Januari 2004, åtta friska valpar och pappan till valparna är Multi Group Winning CAN AM ASCA Premier Champion Blue Isle The Critics Are Raving JHD STDd "Ethan", Canada.

Seadra fick sin andra valpkull i Januari 2006, sju friska valpar i alla färger och pappan till valparna är W'00, UV,VZH, GG-1, GG-II, obedience, SAR dog Wyndanwood Ranger Walker "Ranger", Nederländerna / Holland.

Seadra fick sin tredje valpkull i Januari 2008, nio friska valpar i alla färger och pappan till valparna är vår numera egna USA födda kille Malpaso's Timber of Los Suenos "Timber".

Seadra is spending her days her together with her mum Flizan, me, Anders, Felix, Maja and Minja. She's very correct and totally kind dog who loves children, adult and other dogs. The family's quicksilver...

This is the bride who has a lot of run in her legs, everything goes in 180. An independence lady who think she can manage great by her own. She has always her nose on, afraid of missing something. Often complete crazy on "simply walks", when I tell her "free" she start in her highest speed of course… If I would like to have her close to me then I think I had to call to her about every 5th second. I can just smile at her ;o) The really finest with her is when I in the next time give her sign to work whatever it is, tracking, searching, things' searching, rescue she do everything for 100 % and just think "work". She has a enormous capacity to sort out the mission she actually gets. A very very fun dog to work with.

Seadra is efficient at tracking, even if it goes very fast she seldom miss an aport. Sometimes it's a bit hard to "read" when she is galloping in the tracking line. She has advance to the third level in tracking in trials, so therefore she is now also a Swedish Conformation Champian as she has her three CC at Shows.

The search and Rescue Search has it been less of now, it's quite so simple to just go myself to the forest for tracking. The Rescue Search I have put behind me now for a while, I'll see if I "pick it up" with a future dog when I do have more time and the children are bigger.

When I did train Rescue search with her it was really super for Seadra, in her eagerness to start she has give me one or two "crocodile bite" in my nose… that happens with the same fastness I promise… and hurt… a real "pike scissors" is what she is… At the rescue search she is running and running all the time and check all areas in all different environment without urging from my side.

Things' searching is perfect for Seadra she has a "clear goal picture" of what she is going to do, like a cannon ball she goes out 60 meters, grab the thing and the same fast back to me!! FUN!

She has to do something so she can get outflow for all her energy. Now you perhaps thought that this lady is complete mad inside, but actually no. There she is calm and we don't notice her much, loves to lie under the bed in the office. But one statement she has taken, when the door bell ring she barks high and loudly… not always but… a bit irritating because it "runs" a lot of people here when Anders is a hockey trainer and we live neighbor with the ice hall so there is a lot of leaving and picking of keys etc. But if you have to say hallo first to everybody she thinks this is the best way… little bull…

One competition in obedience class I has we started now in November 2003 with a first price and 190 points! She has also approved to the second class Tracking, Mental Profiled and got her three CC at Conformation show.

Seadra did get her first litter in January 2004, eight healthy puppies and the sire for that litter is Multi Group Winning CAN AM ASCA Premier Champion Blue Isle The Critics Are Raving JHD STDd "Ethan", Canada.

Seadra did get her second litter in January 2006, seven healthy puppies in all color and the sire for that litter is W'00, UV,VZH, GG-1, GG-II, obedience, SAR dog Wyndanwood Ranger Walker "Ranger", Nederländerna / Holland. /

Utställningskritik från första utställningen, "Mycket tilltalande 5 mån tikvalp, välform. huvud m bra prop., välplacerade öron, vackra ögon, bra hals, harmoniska vinklar, stark rygg, välform. bröstkorg, bra ben & tassar, lovande päls, tillt. färg, rör sig mycket bra stil & steglängd. Utm temp, välvisad" 1, HP, BIR

Utställningskritik från 020921: Typ, storlek och helhetsintryck:"Utmärkt. Feminin, utmärkt huvud och uttryck. Utmärkt hals, mycket goda proportioner, välbalancerad tillräckligt vinklad fram, utmärkt bak, goda rörelser fram, utmärkt från sidan och bak, tillräcklig päls." Domare: Kurt Nilsson. CERT, BIM.

Utställningskritik från NKK's Nordiska Vinnarutställning i Hamar 021123: "Mycket god typ, mycket välkroppad, mycket gott huvud, väl planlagd skuldra, god kropp. Bra bakben, utmärkt päls och färg, rör sig mycket gott bak men något ostabilt fram." Domare: Wenche Eikeseth. Nordisk Unghundsvinnare, 1 Vinnarklass"

Utställningskritik från SKK utställning i Ånge 020525: "Välskuret huvud, mycket vackert uttryck, härligt nosparti. Utmärkt över och underlinje, bra förbröst. Bra benstomme och vinklar, rör sig utmärkt, men med lösa armbågar. Bra päls och färg." Domare: Yvonne Brink. 1, CK, 2 Btkl

Utställningskritik från JHKK'S Internationella utställning i Svenstavik 030712: "Utmärkt, öppen & trevlig, tilltalande tik. Bra proport, välskuret huvud, kunde vara ngt mer utfyllt i nosparti. Välburna öron. Tänder & bett UA. Utmärkt hals & manke. Ngt brant kors. Välvinklad. Bra kors & benstomme. Fritt effektivt steg. Konvergerar. Bra päls & färg." Domare: Sonny Ström, 1, CK, 2 Btkl

Kritik från Östersunds BHK utställning 030830: "Välskuret huvud. Harmoniskt uttryck. Kunde dock ha ngt kraftigare underkäke. Välkroppad. Bra förbröst benstomme och vinklar. Rör sig utmärkt bak. Måste bli fastare i sin armbågar. Bra päls och färg." Domare: Yvonne Brink. 1, 1kk, CK, 1 Btkl, Cert, BIR, BIS-2

Matglad!


Seadra 6 year

...cute? A lot of tricks ;o)

...like this?

Ok, the handsome one...

...and the other side...

Seadra on her 51th day pregnant with the Maple Leaf litter 2004

Ready for some track...

Seadra in the "things square"

Seadra with her loving daughter Fröja after a successful weekend

Seadra 4,5 week
Our loving wounderful "Seadra" 9 years...

...BOB, BIS-2


Seadra


Seadra 3 year

Maja åker pulka efter Seadra, här brukar det gå riktigt fort!! /
Maja and Seadra, here it used to go real fast!!
Bruks
Datum Klubb/ Ort Gren Totalpoäng Placering
060820 Njurunda BK, Njurunda Lägre spår 489,50p Uppflyttad, plac 2
SVENSK UTSTÄLLNINGS-CHAMPION!! SUCH
060528 Östra Härjedalen BK, Sveg Lägre spår 465,75p Godkänd, plac 4
050529 Östra Härjedalen BK, Sveg Lägre spår 396,25p Godkänd, plac 6
040515 Föllinge/Krokom BK, Vapland App spår 262,75 p Uppflyttad, plac 4
Lydnad
Datum
Klubb/ Ort
Klass
Totalpoäng
Placering
031105
Västra Medelpad BK
I
190 p
1:a pris, plac 1
Utställning
Datum Klass Klubb / Ort Domare Resultat
030828 Ökl Östersund BK, Östersund Nina Karlsdotter 1, CK, BIR, BIS-4
030830 Ökl Östersund Nat BK / Östersund Yvonne Brink 1, CK, CERT, BIR, BIS-2
030712 Ökl JHKK's Int/Svenstavik Sonny Ström 1, CK, 2 btkl
030525 Ökl SKK, Ånge Yvonne Brink 1, CK, 2 btkl
021124 Ukl NKK/Hamar Wenche Eikeseth Nordisk Unghundsvinnare 2002, 1 Ukl, 1 Vinnarklass
020929 Ökl Kramfors BK / Kramfors Anita Lindroos CERT, BIM
020921 Ökl Östra Härjedalens BK / Sveg Kurt Nilsson CERT, BIM
0205 Junior Östersunds BK / Östersund Paula Heikkinen-Lehkonen 1:a pris
011117 Valp Njurunda BK Gunilla Åsberg HP, BIM
010916 Valp Ljusdals BK / Ljusdal Anita Lindroos HP, BIR
010825 Valp Stöm-Hammerdals LKK / Hammerdal Patric Ragnarsson HP, BIR, BIG-1, BIS-3