Flizans korning 2002-09-08

Datum / Date
Klubb/ Ort / Place
Domare 1 / Judge 1
Domare 2 / Judge 2
Totalpoäng/ Total points
020908
Sundsvalls BK
Christine Wacek
Kjell-Åke Persson
Mentaldelen +222
020915
Ljusdals BK
Nils Molin
Exteriören
-3 -2 -1 1 2 3
Tillgänglighet Lömsk Aggressiv Reserverad Överdrivet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig öppen
Koeff 15 Avvisar kontaktsökande människa med aggressiv attack. Avvisar kontakt med aggressiva beteenden. Undandrar sig kontakt från vänlig människa vid testets inledande moment. Reservationen fortsätter i kontakttagandet med övriga fig. Söker kontakt utan anledning. Överdrivet inställsam i kontakttagandet med fig. under testet. Accepterar kontakttagande från vänlig människa utan att besvara den. Har samma passivitet i avreaktionen i moment med fig.

Tar kontakt när anledning finns. Ex.när föraren tar kontakt eller fig. bjuder kontakt i avreaktionen. Flizan, Zappa, Winna, Toffer

Jaktkamplust Obefintlig Obetydlig Liten Mycket stor Måttlig Stor
koeff 8 Intresserar sig inte för rörliga föremål eller flyende objekt Svagt intresse som avbrytes snabbt. Något intresse utan att fullfölja. Startar mycket snabbt. Hög fart. Obetydligt eller inget bytesintresse.

Startar något tveksamt, men kan fullfölja. Flizan

Startar målmedvetet. Har bytesintresse Zappa, Winna, Toffer
Social kamp Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
Koeff 6 Svarar inte mot kampattityder. Svarar svagt mot kampattityder. Svarar mycket snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp.

Svarar mot kampattityder. Uppmanar ej till kamp. Flizan, Zappa, Toffer

Svarar snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv gärna till kamp Svarar mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Winna
Temperament Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig
Koeff 10 Utebliven reaktion i testsituationerna Brister i uppmärk- samheten. Oengagerad. Startar långsamt mot retningarna. Överdrivet uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Växlar för snabbt handlingar. Störs av omgivningen. Mycket uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs något av omgivningen. Något ouppmärksam. Svarar något långsamt mot retningar. Anpassar sig något långsamt i testsituationerna.

Uppmärksam. Svarar snabbt mot de flesta retningssituationerna. Anpassarsig i testsituationerna. Flizan, Zappa, Winna, Toffer

Skärpa Stor med kvarst. aggressivitet Måttlig med kvarst. aggressivitet Obetydlig utankvarst. aggr.

Liten utan kvarstående
aggressivitet

Stor utan kvarstående aggressivitet

Måttlig utan kvarstående aggrisivitet

Koeff 5 Svarar omedelbart med stor aggr. Kan ej avreagera när hotet upphör. Svarar aggr. mot hot- situationer. Kan ej avreagera när hotet upphört. Svarar ej med aggr. i hotsituationer. Kan visa uppgivenhet Svarar så småningommed aggr. mot hotsituationer. Kan visa tendens till uppgivenhet. Zappa, Winna, Toffer Svarar med tyngd och kraft i agerandet Avreagerar.

Svarar med riktigt avpassad aggrisivitet i hotsituationer. Avreagerar. Flizan

Försvarslust Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
Koeff 5 Flyr eller under- kastar sig. Engagerar sig ej i hotet. Stannar kvar men kan underkasta sig eller visa flykttendens. Winna Avvisar mycket snabbt med kraftiga attacker.

Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens. Flizan, Zappa, Toffer

Avvisar snabbt med attacker. Avvisar måttligt med några attacker utan flykttendenser.
Nervkonstitution Höggradigt nervös Nervös Något nervös Nervösa tendenser Relativt nervfast Nervfast
Koeff 35 Överslagshand- lingar. Flykter. Oförmåga till kon- centration. Kan ej avreagera mellan momenten. Kan vara omotiverat skällig och gnällig under provet. Överslagshand- lingar. Svårigheter med konc.såväl i aktivitet som i passivitet. Stressar mellan momenten eller aktiviteten avtar markant. Kan vara skällig, gnällig. Upprepade omorieterande beteende under många moment. Enstaka flykter. Stressar upp sig. Konc.svårigheter Svårighet med avreaktion. Kan vara skällig, gnällig. Inslag av omriktande beteende mot i några moment. Någon svårighet med avreakt. Kan konc. sig under aktivitet. Vissa konc.svårigheter under passivitet. Zappa, Toffer Någon enstaka störning i form av omrikrtade beteende mot objektet. Winna

Utan inslag av störningar. Flizan

hårdhet Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård
Koeff 8 Mycket själv- ständig. Svår att engagera. Okänslig. Svårighet att över- vinna obehag. Tar lång tid. Behöver mycket hjälp att övervinna testsituationerna. Svårigheter att övervinna många situationer. Behöver hjälp. Zappa, Winna Övervinner något för snabbt och självständigt.

Tveksamhet i att övervinna enstaka testsituationer. Flizan, Toffer

Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning.
Dådkraft Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor
Koeff 8 Oförmåga att lösa testsituationerna trots förarhjälp.

Behöver lång tid och förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna.
Flizan

Behöver förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Zappa, Winna, Toffer Löser självst. men med tidsfördröjning de flesta testsituationerna. Löser självst. och snabbt huvuddelen av testsituationerna. Löser snabbt och självständigt samtliga testsituationer
Skottfasthet Skotträdd Skottberörd Skottfast
Rädslan tilltar efter varje skott. Vill lämna platsen. Avbryter verksamhet. Har svårighet att återta den avbrutna verksamheten. Berördheten avtar ej efter flera skott.

Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamhet igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott. Flizan, Zappa, Winna, Toffer

Summan av kardemumman Flizan +222 p

Foton från Flizans korning /
Photos from Flizans Korning (Mental Profile)


Här drar Flizan iväg efter lilla bytet

Åhh, här måste vi kolla av vad det stora bytet har att erbjuda!

Mamma vart tog du vägen? Jag har sprungit iväg genom figurraden.


Usch! Man måste stanna för och skälla ut dom lite, dessa fula gubbar!


Vaaa??! Vart kom du ifrån??

Inget kvarstående.

Här sitter vi och kollar av vad det var som skramlade så...

DET var mig en ful gubbe, tänder mycket större än jag själv!!! Mamma, du får gå fram först och kolla av honom!

Jasså, var han inte farligare än så, men ful var han!


Här skäller jag ut spökena, fast dom syns inte.


Kopplas loss inför sista moment.

Och här kampar vi under skotten.

Här vilar vi ut efter korningen